100 dages fri ombytning 100 dages fri ombytning
Prismatch Prismatch
Fri levering fra 499 DKK Fri levering fra 499 DKK
Fragt til kun 35 DKK Fragt til kun 35 DKK

 

Skjern Å

Læs om Skjern Å

 

Introduktion til Skjern Å og dens historie

 

Danmarks mest vandrige å, og vores elskede laksevand. Skjern Å er en af de bedste lakseåer herhjemme, og en å som vi, her hos Korsholm, holder rigtig meget af at fiske i. Gennem årene er der blevet fanget tusindvis af laks og havørreder her, og det bliver der forhåbentligt ved med i mange år endnu. 

Åen blev tilbage i 1960´erne rettet ud til fordel for landbruget, hvilket var en katastrofe for naturmiljøet i og omkring åen. Vadefugle og laksen forsvandt som dug for solen, til stor utilfredshed for de mange naturinteresserede, der boede på egnen. Også Ringkøbing Fjord led voldsomt under denne udretning, da nærringstoffer og anden sediment ikke kunne nå at bundfælde på åens bund og i sving, hvorfor det hele endte ude i fjorden, og i stor stil slog fjordens dyreliv ihjel. Dette var til stor gene for de lokale erhvervsfiskere, hvis levevej så ud til at blive udryddet. 

Åen lægges tilbage i de gamle sving

Det tog mange år, faktisk næsten 40 år, før politikkerne tog beslutningen om at noget skulle gøres, og Skjern Å igen skulle lægges tilbage til de gamle sving. I forbindelse med et stort naturgenopretningsprojekt i slutningen af 1990´erne blev de nederste 20 km. Af Skjern Å ”genslynget”, hvorfra den igen fik sin naturlige form, med sine mange store sving og sit smukke snoede forløb, tilbage. Det var også her, at laksen for alvor gjorde sit indtog i dette fantastiske vandløb igen. Siden den gang, har der været stor fremgang i laksebestanden i Skjern Å, og antallet har været stødt stigende lige siden. 

I 2021 blev der fanget hele 1502 laks i Skjern Å, hvoraf kun små 24% af disse var finneklippet, hvilket betyder at de resterende 76% var vildlaks. Et vidunderligt resultat som viser, at bestanden er på rette kurs. Dette skete dog ikke helt naturligt og af sig selv. Der har været en hel del menneskelig indblanding undervejs, og takket være lokalsamfundets store, og ofte frivillige arbejde med elfiskeri og genudsætning af laksesmolt, kan vi i dag, med stangen i hånden, gå en tur ned langs en af DK´s største åer, med chancen for at fange en vaskeægte, stålblank Atlanterhavs laks. 

" Skjern Å's forløb "

Åens forløb

Skjernåens udspring findes på den jyske højderyg, ved Tinnet krat, hvor den har sine kilder. Det ligger 6 km syd for Nørre Snede, ikke langt fra hvor også Gudenåen har sine kilder. Derefter render den gennem landskabet vestpå, hvor den har sin udmunding i Ringkøbing fjord, over 60 km fra udspringet. Undervejs løber Skjernåen igennem flere byer, som har nydt godt af denne naturlige livskilde, som ikke kun skaber skønne naturområder, men også skaber økonomi for de byer, som den passerer på dens vej. Især byer som Skarrild, Sdr. Felding, Borris og slutteligt Skjern skylder en stor tak til åen, da den hvert år tiltrækker tusindvis af glade turister, som kommer for at opleve Skjern Å’s vandløb. 

Ringkøbing Fjord, som Skjern Å løber ud i, var indtil omkring år 1800 hvor gabet blev lukket, i forbindelse med Vesterhavet. Sidenhen er fjorden blevet mere fersk og meget rig på vegetation. Det, sammen med de mange tusinde kubikmeter sedimenter, som Skjern Å hvert år transporterer ud, har skabt Danmarks eneste delta. Deltaet gør det ikke nemmere at afvande åen, og det har mange gange årligt resulteret i store oversvømmelser af områderne omkring åen. Derfor ser vi i dag, at Skjernådalen og omkringliggende områder, betegnes som sumpområder, da de meget ofte står under vand, og ikke kan komme af med vandet. Der blev i perioden 1962-1968 bygget 5 pumpestationer, som havde til opgave at afvande de områder, der var hårdest ramt af oversvømmelserne. Pumpestationerne pumpede vandet over i de parallel-kanaler, som løb ved siden af åen, men ikke havde direkte forbindelse. Især Pumpestation Nord har, foruden sin funktion, været et sted som folk, både fiskere og ikke-fiskere, gladelig har besøgt gennem årene, da man fra pumpestationens tag har en fantastisk udsigt over det smukke område.

Skjern Åens tilløb

Omme Å

Dette er det største af alle Skjern Å´s tilløb, og løber fra sin kilde vest for Jelling og hele vejen ud til egnen omkring Tarm og Skjern, hvor den løber ud i Skjern Å. Undervejs er der flere små tilløb som løber sammen med Omme Å. Åen har en god opgang af laks hvert år, men grundet en spærring omkring Sdr. Omme by, kan laksen ikke nå helt op i det øvre system for at gyde. Der bliver dog stadig fanget en god portion laks på det nedre stykke af Omme å hvert år. På det nederste stykke af Omme å helt op til Vestre ringvej) har Skjern Å sammenslutningen fiskeret.  

Vorgod å

Er en af de største tilløb til Skjern Åen og er et ca. 20 km langt vandløb, der har sit udspring lige syd for byen Vildbjerg. Det er en super flot å, som snor sig gennem landskabet sydover indtil den rammer Skjern Å lidt opstrøms Borris. Vorgod å har en god bestand af både laks og havørreder. Hvert år bliver der fanget mange store fisk i Vorgod å. Fiskeretten er opdelt, og der er flere foreninger som har stykker af åen til rådighed. Heriblandt kan nævnes: Viborg Sportsfiskerforening , Lystfiskerforeningen af 1926 og Herning Ikast lystfiskerforening. Den allernederste del af åen har Borris Fiskeriforening fiskeretten over. 

Andre mindre tilløb som kan nævnes er;

Rind å, Holtum å, Karstoft å og Brande å. Sammen med Omme å og Vorgod å udgør de alle de største åer og bække der løber sammen med Skjern Åen, og er med til at gøre Skjern Å til den mest vandrige i Danmark, men dog ikke den længste, den titel løber Gudenåen med. 

" Fiskeri i Skjern Å "

Fiskeriet

Skjern Å deles mellem flere fiskeriforeninger, som hver især råder over forskellige stræk af åen. Skjernådalens lyskfiskerforening og Borris lystfiskerforening er de største og er ligeledes de to foreninger som har fiskeretten på det meste vand nedenfor Sdr. Felding. 

Kvoter

Hvert år tildeles der en kvote af laks, som må hjemtages i Skjern Å, ligesom der bliver tildelt kvoter til de resterende vestvendte åer, der har en lakseopgang. Det skyldes at, trods et store arbejde der bliver gjort for laksen, så er det stadig en truet dyreart. Hvis ikke disse kvoter bliver pålagt åerne, risikerer vi, at der om få år ikke længere, er nogle laks tilbage. Kvoten glæder for hele Skjern Å, og udover tilløbene Vorgod å og Omme å, så gælder den for hele systemet. Kvoten kan, og bliver opdelt efter størrelse på fiskene, og der er også en speciel opdeling i Skjern Å der betyder at kvoten på de største laks bliver opdelt i to.  En forårskvote og en sommerkvote. Dette skyldes at man ikke vil opfange alle forårsfiskene, da det vil nedsætte diversiteten i genpuljen. Samtidig er det også en erkendelse af, at sæsonen er lang og der er mange fiskere langs åen. Derfor det giver rigtig god mening at ”gemme” nogle store laks, til vi kommer hen i juni måned hvor sommerkvoten åbner.

Forårslaks

For os som kommer ved åen dagligt, er det ingen hemmelighed, at åen har to ansigter. Et når kvoten er åben, og et andet når kvoten er lukket. Rigtig mange fiskere kommer for at få en fisk med hjem, hvilket man jo sagtens kan forstå, da Atlantlaksen både er eftertragtet og smager fantastisk. Det betyder også at antallet af fiskere reduceres betydeligt, når kvoten for de store laks (som er den der altid bliver opfanget først) lukker, så er der mere luft langs åen. Det er der mange, især lokale, som indretter sig efter. Erfarne fiskere som har fanget mange laks, vægter ofte en stille dag langs åen helt alene, højere end at stå skulder ved skulder sammen alle de andre fiskere, der er kommet for at få en fisk med hjem. Som nævnt tidligere er sæsonen heldigvis lang, og det står os alle sammen frit for at vælge hvilke dage, vi har lyst til at tage stangen med en tur forbi vores dejlige vandløb. '

I starten af sæsonen er det ofte store blanke laks der er i åen, og gennemsnitsvægten ligger ofte omkring 8-9 kg. Der kommer mange store laks april, maj, juni og til dels også juli. I overgangen til august og frem til fredningen, trækker de mindre laks op i stort tal. De store blanklaks kan være svære at lokke til hug, men når først det lykkedes, er man spændt hårdt for, de er nemlig super friske og med masser af kræfter og energi. Derfor er det vigtigt at have grejet i orden, når en storlaks tager agnen, vender og ræser direkte mod fjorden igen. 

Sommerlaks

Hen over sommeren kommer trækket af ”grilse”. En betegnelse man bruger for mindre laks, der kommer op i åen for at gyde for første gang. Disse laks har ofte været ude i havet ca. 1 år og måler ikke meget mere end 70 cm. Det er naturligvis ikke de største fisk, men de kommer i store stimer, og fiskeriet kan nogle perioder eksplodere, og vandet synes levende af fisk for en stund. 

Efterårslaks

I efteråret når sæsonen så småt går på hæld, er åen fyldt med fisk. Det er dog ikke ensbetydende med, at man fanger fisk hver gang, man er afsted på tur, men chancen er rigtig god på denne tid af året. De fleste laks har nu stået i åen længe og er begyndt at tage farve. Laksens gydedragt er mørk og giver fiskene et gyldent skær, hvilket gør, at fiskene nu fuldstændigt har ændret udseende siden de trak op i åen i foråret. Deres adfærd ændres også, og hen i efteråret begynder laksene at kæmpe om de gode standpladser i åen. Det betyder, at de bliver mere aggressive og bider ud efter hinanden, og hvis vi er heldige, også vores agn. 

Man ser ofte fisk der viser sig i overfladen, enten helt fri af vandet eller at de lydløst går op og viser ryggen og halen. Dette kan være tegn på, at der er kommet en ny fisk til pladsen, og den gamle er blevet tvunget væk. Her skal vi som lystfiskere være ekstra opmærksomme, da laksen tit kan pirres med en hurtig fisket flue eller spinner, da den allerede er i ”kamp-mode”. 

" Grej til Skjern Å "

Grejet

Det er vist ingen hemmelighed, at der går store laks og havørreder i Skjern Å og for overhovedet at have en chance for at fighte, og ikke mindst lande, disse fisk, skal man bruge kraftigt grej. Uanset om du fisker med spin eller flue, så er en kraftig stang, et stærkt hjul og en line med en god brudstyrke uundværlig. 

Spin

Spinnestænger til Skjern Å er ofte 10´ da det giver en god længde, når man skal nå ud over åens bevoksning. En stang af god kvalitet, og med en stærk rygrad er nødvendig. Spinnehjulet er str. 3000-4000 og med en stærk bremse, der kan holde en stor fisk fra at tømme spolen. En god flettet line med en brudstyrke på omkring 12-15 kg er tilstrækkelig. 

Fluestangen

Fluegrejet skal, ligesom spinnegrejet, tilpasses forholdene ved vandet, og de fisk man risikerer at komme i kontakt med. Det mest normale ved Skjern Å er en tohånds fluestang på omkring 12’-13’ i klasse 8. Den kan presse de store fisk og kan klare den hårde vestenvind, der unægtelig vil være nogle dage langs åen. Når vi kommer hen på sommeren og de mindre laks trækker op, så kan du fint bruge lettere grej. Her er switch fluestænger blevet rigtig populære til sommerlaksen. Dog er det en klar anbefaling herfra at, hvis du er ny i laksefiskeriet og endnu har din første fluefangede laks til gode, så start med tohåndsstangen og arbejd dig nedefter. Selvom sommerfiskene generelt er mindre, er de stadig stærke, og man kan jo stadig være heldig at støde på en af åens helt store fisk. 

Fluehjulet

Fluehjulet er mindre vigtig. Du skal blot sørge for, at hjulet har en stærk bremse, så er udseende og pris mindre vigtigt. Mange lystfiskere bruger dog lidt ekstra på fluehjulet. Glæden ved godt grej fylder meget og fluehjulet er også en form for ”lystfiskersignatur”

Fluelinen

Fluelinerne er for mange en jungle at finde rundt i, og der findes da også et utal af forskellige liner, fra forskellige brand, alle sammen med forskellige synkedensiteter, vægte og længder. Er du ny som fluefisker anbefales det, at rådfører sig hos folk, som har mere erfaring. Om det er i den lokale fiskebutik eller en bekendt er mindre vigtigt, men det kan spare dig en masse tid og penge i din opstartsfase. Som udgangspunkt fiskes der med skydehoveder der synker. Et skydehoved med flere densiteter er blevet meget populært. Et moderne allround skydehoved kunne være opbygget således, startende bagfra: Flyd-Synke2-Synke3. I spidsen af skydehovedet monteres en spids som er minimum synke3. Disse spidser kan nemt skiftes og kan give dig ekstra dybde på steder, hvor det er nødvendigt. Vær ikke bange for ofte at skifte spids, så du fisker dybt nok.   

Vi håber at du er blevet lidt klogere på Skjern å og har mod på at prøve kræfter med laksen. Hvis denne artikel har givet dig blod på tanden, eller anledning til spørgsmål, så tøv ikke med at tage kontakt til os, eller kig forbi butikken i Skjern. Vores dygtige og veluddannede fagfolk står altid klar med en hjælpende hånd og en varm kop kaffe.

Knæk&Bræk derude…

" Praktiske informationer "

Fiskekort

Du kan her på korsholm.dk købe dit fiskekort til Skjern Å. Klik her for se fiskekort

Overnatning

Links til populære overnatningsmuligheder

Sommerhus ved Skarrild med plads til 4+2 personer. Laksehytten ligger 300 m fra Skjern Å, 4+2 personer, 1000 m gratis fiskevand i Skjern å x 4, pris fra kr. 2438,00.

www.feriepartner.dk/sommerhus

11 enkelt og dobbeltværelser. Billig og enkel overnatning i Borris by.
Borris Station

Lækker træhytte ved Skarrild
http://www.laksestien-skjernaa.dk/

Skønt sommerhus beliggende ved Skjern Å med enefiskeret til 1 kilometer godt laksevand
Sønder Felding laksefiskeri

Skjern å Camping ligger i Skjern - et fluekast fra åen
http://www.skjernaacamping.dk/

Ferielejligheder og værelser. - Tæt på de gode fiske vande
http://www.inge-ferie.dk/

Regler ved Skjern Å

Obligatoriske fiskeregler

Regler og kvote for 2020

Tidsrum:

 • Fiskesæsonen er fra 16. april til og med 15. oktober.
 • Fiskeri på Statens fiskevand ved Skjern Å, Skjernådalens fiskevand og Borris Fiskeriforenings fiskevand er kun tilladt i perioden fra 1,5 time før solopgang til 1,5 time efter solnedgang.
 • Vær opmærksom på at åen kan lukkes for fiskeri når åens vandtemperatur overstiger 18 grader.

Fiskekort:

 • Laksekontingent, fiskekort og obligatorisk fisketegn skal være betalt inden fiskeriet påbegyndes.
 • Laksekontingent skal kun løses af personer på 18 år og derover. Obligatorisk fisketegn skal kun løses af personer mellem 18 og 67 år.

Kroge:

Der tillades brug af følgende typer af kroge, modhageløse eller med nedklemte modhager.

 • Enkeltkrog ikke større end str. 2, max kroggab 10 mm.
 • Dobbeltkrog ikke større end str. 10, max  kroggab 7 mm.
 • Trekrog ikke større end størrelse 8, max kroggab 7 mm.
 •  Der må højst være én krog på linen. Krogen må være enkelt-, dobbelt- eller trekrog. Den skal være uden eller med helt nedklemte modhager.
 •  Fiskeri med rejer og rogn er i følge bekendtgørelsen for Skjern Å-systemet helt forbudt.

De tidligere anbefalinger gælder nu for alle, og vi undgår uhensigtsmæssige skader fra store kroge. Forsøgsfiskeri med ”helikopterrig” og "gennemløbsspinnere har vist sig både effektivt og skånsomt. Det forventes derfor ikke at have de store konsekvenser for fiskeriet, udover at visse typer af endegrej skal have udskiftet krogen. Vi vil her på siden følge op med råd, vejledning og anvisninger til hvordan man nemmest og mest hensigtsmæssigt skifter krogen på eksempelvis blink og spinner.

Personlig kvote:

 • Der må hjemtages/aflives 1 laks pr. person pr. år, så længe kvoten inden for de 2 størrelsesgrupper ikke er opbrugt.
 • Når en lystfisker har fanget 1 laks, må denne person ikke praktisere fiskeri med naturlig agn eller agn med duftstof resten af sæsonen.
 • Det er tillades at fange 2 laks pr døgn og max 15 laks pr. sæson pr. lystfisker
 • Havørreden er totalfredet.

Åens kvote:

 • Kvoten deles i 2 størrelsesgrupper: 1 gruppe af fisk over 73 cm på 200 laks og 1 gruppe af fisk på eller under 73 cm på 260 laks. Fiskens længde måles fra halespids til snudespids.
 • 16.4. –  Der må opfiskes 78 laks større end 73 cm. Herefter må der yderligere opfiskes 6 laks i Skjern Å opstrøms Tarp Bro, 6 laks i Vorgod Å opstrøms jernbanen og 6 laks i Omme Å opstrøms Vester Ringvej.
 • 16.6. –  Der må opfiskes 78 laks større end 73 cm.
 • 16.4. – 15.10.  Der må opfiskes 225 laks på 73 cm og derunder.
 • 16.4. – 31-10   Der må opfiskes 5 laks uanset størrelse på B kvoten. B kvote vand er vand som ligger udenfor de områder der normalt forventes at være laksevand. Se bekendtgørelsen om særlige fiskeregler for Skjern Å vandsystem (herunder).
 • Når kvoten i de to størrelsesgrupper er opbrugt må der kun praktiseres catch & release fiskeri og alle laks SKAL genudsættes skånsomt.

Fangstrapportering

 • Alle laks og havørreder der fanges SKAL registreres online på www.skjernaasam.dk eller pr. registreringskonvolut senest kl. 23.59 samme dag som laksen er fanget.
 • Der skal afleveres skælprøve og vævsprøve af hjemtagne finneklippede laks >100 cm.. Prøverne kan afleveres i Laksen Hus, hos Korsholm i Skjern, Fisk Nu i Tarm og hos Seatrout i Herning, Sportshuset i Horsens. Mere info se http://skjernaasam.dk/fiskeriet/skael-og-vaevsproever/
 •  

 HUSK ! TJEK ALTID KVOTEN INDEN DU TAGER PÅ FISKETUR TIL SKJERN Å PÅ SKJERNAASAM.DK

>Screenshot fra Skjernaasam - her kan du følge med og se hvor mange laks der er tilbage på kvoten, den dag du skal fiske..

 

Fangstrapportering

 • Alle laks og havørreder der fanges SKAL registreres online på www.skjernaasam.dk eller pr. registreringskonvolut senest kl. 24.00 samme dag som fangsten er sket. Registreringskonvoluter kan kun afleveres hos, eller sendes til Fisk Nu i Tarm, Korsholm i Skjern eller DCV, Ånumvej 163, 6900 Skjern. 

Andre regler

 • Mindstemålet for laks er 40 cm og for gedder 60 cm.
 • Havørreden er fredet
 • For øvrige mindstemål henvises til fiskeriloven.

fisketegn.dk

 • Der må kun fiskes med 1 fiskestang pr. person.

Bestyrelsen for Skjern Å Sammenslutningen

Anbefalinger fra DTU og/eller SÅS ved Catch & Release-fiskeri

 • Klip linen tæt ved krogen hvis skånsom afkrogning ikke er mulig.
 • Medbring krogløsertang, krogfjerner og saks.
 • Løft ikke fisk som skal genudsættes ud af vandet ud af vandet i mere end 5 sekunder.
 • Anvend tilstrækkelig kraftigt grej til at håndtere store fisk og undgå lang fight-tid.
 • Brug ikke gaf ved landing af fisk der skal genudsættes.
 • Brug ikke handsker ved landing af fisk der skal genudsættes.
 • Håndter fisken som skal genudsættes hurtigt og hensynsfuldt.
 • Anbring målemærker på din fiskestang, så du nemt og hurtigt kan måle fiskens længde i vandet.
 • Lad tvivlen kommer fiske til gode, hvis du er usikker på fiskens længde, når kvoten af storelaks er opbrugt.
 • Brug kun fangstnet med finmasket knudefri pose, max 10 mm. gerne finere.
 • Overvej at droppe fiskeri med naturlig agn eller agn med duftstof ved catch and release fiskeri
 • Overvej at skifte til enkeltkrog ved catch and release fiskeri.

Etiske fiskeregler for Skjern Å-systemet

Nogle gode råd

Det er vigtigt, at man som lystfisker overholder nogle få skrevne og uskrevne regler for fiskeri og færdsel i den danske natur. Det er med til at bevare de gode fiskebestande, og det sikrer et godt forhold mellem lystfiskere, andre brugere af naturen, og dem der bor i området – også for kommende generationer af lystfiskere. Fisk kun med tilladelse (Fisketegn, laksekontingent samt dag-, uge- eller årskort).

Fredning og mindstemål

Sæt dig godt ind i reglerne om fredningstider, fredningsbælter og mindstemål. Vær opmærksom på evt. særregler, gældende for foreningsvandene. Vær opmærksom på private eller fredede strækninger, følg skiltningen. Respekter reglerne nøje.

Vis hensyn ved færdsel i naturen

Træd ikke i afgrøder, men gå på markveje, stier og evt. i markskel. Undgå unødig støj – og husk – det er forbudt at kaste affald, flasker og andet. Efterlad heller ikke fiskeaffald ved åen.

Vis hensyn ved parkering

Benyt kun de P-pladser som er anvist på kortene eller er anvist ved skiltning. Kørsel i området er kun tilladt på offentlige veje, og på vejene til/fra de anviste P-pladser.

Udøv kun bevægeligt fiskeri i strømmens retning

Tag 3 – 4 skridt i strømmens retning, mellem hvert kast.
Start altid fiskeriet opstrøms andre der allerede er i gang med at fiske. Og hold god afstand – min. ca. 50mtr.

Opstrøms fiskeri skal undgås såfremt der er andre fiskere ved åen

 

Sanktioner ved overtrædelse af fiskeregler

Skjern Å Sammenslutningen, SÅS, er optaget af at alle fiskeregler overholdes. Reglerne er opsat for at sikre ordnede forhold for lystfiskerne, samt at sikre et bæredygtigt fiskeri. ”Bekendtgørelsen for Fiskeri i Skjern Å” gengivet nedenfor, er den overordnede lovgivning, der blandt andet beskriver fredningstider, kvoter og ens fiskeregler. SÅS har derudover indført enkelte regler, som kun gælder for Skjern Å-systemet. Dette for at sikre de specielle forhold som er gældende i Skjern Å systemet, eksempelvis fangstbegrænsning for havørred. Til at sikre at de gældende regler overholdes, har SÅS ca. 15 kontrollører som færdes langs åen dagligt. Samtidigt er fiskerikontrollen jævnligt at finde langs åen. SÅS opfordre desuden alle medlemmer til at råde og vejlede medfiskere om gældende regler. Overholdelse af reglerne er et fælles ansvar. Overtrædelser vil blive behandlet af kontroludvalget, som sanktionerer i henhold til nedenstående retningslinjer.

 • Fiskeri uden gyldigt fisketegn anmeldes til fiskerikontrollen og medfører en afgift på kr. 740,00
 • Overtrædelse af bekendtgørelsen giver bøde på kr. 2.500,00 pr. forseelse.
 • Hjemtagelse af laks uden for gældende kvote, medfører udelukkelse for fiskeri resten af fiskesæsonen samt det følgende år. Dette gælder for alt vand under SÅS. Bevidst snyd kan medfører skærpede sanktioner. I gentagelses tilfælde vil udelukkelsen blive udvidet til minimum 5 år.
 • Hjemtagelse af havørred uden for gældende kvote, medfører udelukkelse for fiskeri i Skjern Å systemet.
 • Fiskeri med modhager på fiskekroge medfører udelukkelse for fiskeri i Skjern Å systemet 1 år fra overtrædelsesdato og anmeldelse til fiskerikontrollen.
 • Øvrige overtrædelser vurderes af kontroludvalget.

Læse eventuelt mere på SKJERN Å SAMMENSLUTNINGENS hjemmeside.

Korsholm / Skjern Å konkurrence

Kan du fange en laks på 20 kg?

Det er sket før, og det kan ske igen!

 

D. 19. april 2012 kom Olaf Solberg forbi Korsholm butikken med en laks på hele 20,4 kilo! - Og lige siden den dag har Korsholm udlovet et gavekort på kr. 20.000 til den som kunne gøre ham kunsten efter. Så hvis du er en sand laksefisker, der ikke er bange for en udfordring, så er vores 20k=20k konkurrence lige noget for dig.

 

Præmien er sponsoreret af Sage, Rio og Westin

Sådan deltager du

Alt du skal gøre for at deltage i konkurrencen, er at fange en storlaks som er en måling og vejning værdig.

 

 

Regler for konkurrencen:

- Laksen skal være fanget i en af de vestjyske åer; Skjern å, Varde å, Storåen, Ribe å-systemet, Kongeåen, Snerum å, Holtum å, Bredeå eller Vidåen

- Vægten på laksen skal godkendes her i butikken og vejes med Korsholms vægt

- Præmien udbetales i gavekort fordelt på produkter fra Sage, Rio og Westin. En 1/3 fra hver sponsor.

- Laksen må kun være hjemtaget under gældende regler og kvoter

- Det er kun den første laks i en af åerne på 20 kg, der udløser en præmie

 

~~~~ WALL OF FAME ~~~~

(Udstillet i Korsholm butikken)

 

Fanget af: Olaf Solberg

Dato: 19. april 2012

Vægt: 20,4 kg

Længde: 121 cm

Fanget på flue

 

Video med Olaf Solberg og hans fangst:

" FAQ "

Folk spørger ofte

Siden vil løbende blive opdateret med oftede stillede spørgsmål til Skjern Å.

Relaterede artikler

Find de nyeste tilbud, nyheder og sæson aktuelle produkter

 

"Alt indenfor jagt, fiskeri og outdoor."

Billede med information og muligheden for ombytning

Vi har altid 100 dages fri ombytning

Billede af informationen om at vi har prismatch

Vi prismatcher alle danske webshops

Billede med information om at vi har en stor fysisk butik i Danmark

Stor fysisk butik +3.000m2

Billede med information omkring alle de mange produkter vi har

Over 35.000 unikke varenumre