100 dages fri ombytning 100 dages fri ombytning
Prismatch Prismatch
Fri levering fra 499 DKK Fri levering fra 499 DKK
Fragt til kun 35 DKK Fragt til kun 35 DKK

Garantier på fiskegrej

Når uheldet er ude - hvad så? Herunder finder du information om de forskellige brands garantier og serviceprogrammer

Garantier på fluegrej

Det er populært at sige, at man ikke skal gå ned på grej og det vil vi hos Korsholm da gerne bidrage med :). De fleste har dog på et eller andet tidspunkt i deres karriere som lystfiskere været udsat for uheld med fiskegrejet. Om det er utætte waders, en brækket stang eller et fiskehjul som er stået helt af, så er det altid brandirriterende at få afbrudt en fisketur.

Som kunde er du sikret af købeloven og har derfor 2 års reklamationsret på dit grejkøb. Flere eksklusive brands har udvidede garantier, hvor man mod et mindre gebyr kan få erstattet/repareret sin eksempelvis fiskestang.

 


Swiftly Fly Rod Service

Er du den lykkelige ejer af en NAM stang og skulle der mod al forventning ske et uheld med en stangdel tilbyder NAM Products en "No questions asked" service, hvor du kan få en ny del. Send 3 billeder, et af stangens logo, et af bruddet/skaden og et billede af kvitteringen. Så vil du modtage en del til kr. XX som dækker fragt og håndtering

Alle stænger og øvrige produkter fra NAM er i henhold til dansk købelov omfattet af 2 års reklamationsret, der omfatter alle fejl og mangler ved produktet.

 


Guideline Instant-Express Service

Når du køber en Guideline stang får du Instant-Express service. Guideline sikrer, at du hurtigt og nemt får en ny stangdel, hvis uheldet er ude, og uanset hvordan skaden er opstået. Kom forbi butikken eller send de sørgelige rester og vi bestiller en ny stangdel så længe den er tilgængeligt på Guidelines lager. Guideline Reaction stænger skal leveres komplet med pose og stangrør til udskiftning. Reaction har livvarig garanti mod materiale- og fabrikationsfejl.

Se hvad din Guideline fluestang koster at reparere:

* Prisene er ex. forsendelse fra Korsholm
* Dele til Switch stænger er det samme som tohånds.

Alle stænger og øvrige produkter fra Guideline er i henhold til dansk købelov omfattet af 2 års reklamationsret, der omfatter alle fejl og mangler ved produktet.

 


Hardy stænger

Har du købt en Hardy stang og registreret dig online til at være dækket af Hardy Rod Warranty and Repair Service vil din fiskestang i hele dens levetid være sikret reparation eller ombytning (efter Hardys skøn) af brækkede eller defekte dele. En stang, uanset købsdato som er beskadiget på grund af f.eks. brud i bildør eller anden overbelastning kommer under denne Repair Service. Blot skal der betales service/transportomkostninger.

Udskiftning/reparation af stangdel: 575,- kr./stk.

Udskiftning/reparation af stangdel (Made in England): 775,- kr./stk.

Ovenstående priser er gældende for service-/reparationsopgaver på stænger produceret efter 2002. For service-/reparationsopgaver på stænger produceret før 2002, kontakt Korsholm for nærmere information om priser, leveringstid m.m. på fiskeri@korsholm.dk eller 96 80 20 20. På Hardy's hjemmeside findes en liste over de lidt ældre stangserier  som serviceres.

 

Hardy hjul

Som en ekstra service yder Hardy en forlænget 5 års hjul-garanti, der dækker væsentlige mangler i design, materiale og udførelse i en periode på 5 år (eller den periode, der er angivet i indlægssedlen) fra den dato, hjulet er købt. Service for fluehjul: 350,- kr./stk. (Excl. reservedele).For at sikre at den forlængede garanti er dækkende i denne periode, gælder følgende forudsætninger:

 

 • Køber skal kunne fremvise original gyldig købsnota ved eventuel reklamation.
 • Garantien dækker ikke skade forårsaget af misbrug, manglende vedligeholdelse, forsømmelighed eller normalt slitage.
 • Hardy forbeholder sig ret til at afgøre om et hjul, der er dækket af garantien, skal enten repareres eller udskiftes. I tilfælde af at hjulet ikke kan repareres eller udskiftes, kan et nuværende Hardy-hjul tilbydes som erstatning.

Alle stænger og øvrige produkter fra Hardy er i henhold til dansk købelov omfattet af 2 års reklamationsret, der omfatter alle fejl og mangler ved produktet.

Læs eventuelt mere her om Hardy garanti

 


Loop Garanti

Loop tilbyder livstidsgaranti mod produktionsfejl og 1 års ubetinget garanti. Inden for det første år tilbyder Loop ubetinget garanti uanset årsag. Denne garanti dækker næsten alt, hvad der sker med produktet i løbet af det første 12 mdr. (Gælder dog ikke tyveri, tab og lign.) Efter det første år er Loops garanti begrænset til reparation og udskiftning af stang eller hjul og dækker ikke direkte, indirekte, følgeskader, tilfældige eller andre former for skader som følge af misbrug af produktet. Denne garanti dækker ikke brand, tyveri, manglende stang-sektioner og utilsigtet brud. Loop garantidækning omfatter ikke kunders ændringer eller tilføjelser på produktet

Denne garanti dækker ikke normal slitage af produktet. Alle LOOP stænger og hjul har livstidsgaranti mod produktionsfejl.

Kvittering eller købsbevis skal ledsage returneret vare. Hvis Loop ikke længere tilbyder det pågældende produkt (eller dets reservedele), forbeholder de retten til at afgøre, om produktet vil blive erstattet med deres bestemmelse af den nærmeste sammenlignelige model. Et mindre servicegebyr vil derefter blive tilføjet for denne service. Farver og komponenter kan variere mellem originale dele og reservedele.

Alle stænger og øvrige produkter fra Hardy er i henhold til dansk købelov omfattet af 2 års reklamationsret, der omfatter alle fejl og mangler ved produktet.

Læs evt mere her om Loop garanti 

 


Greys stænger

Har du købt en Greys  stang og registreret dig online til at være dækket af Greys Rod Warranty and Repair Service vil din fiskestang i hele dens levetid være sikret reparation eller ombytning (efter Greys' skøn) af brækkede eller defekte dele. En stang, uanset købsdato som er beskadiget på grund af f.eks. brud i bildør eller anden overbelastning kommer under denne Repair Service. Blot skal der betales service/transportomkostninger. 

Udskiftning/reparation af stangdel: 500 kr./stk.

Ovenstående priser er gældende for service-/reparationsopgaver på stænger produceret efter 2002. 

 


Sage Repair Service

På stænger/klinger fra SAGE ydes der livsvarig garanti til den oprindelige køber af stangen,  Er stangen over 6 måneder gammel og er uheldet ude, vil den blive behandlet igennem "Sage Repair Service". Der skal derfor betales et servicegebyr for behandling af reparationen/reklamationen. Se venligst information lidt længere nede på siden (*SAGE Repair D). Sage klinger; løsedele, eksempelvis kork, hjulholder og øjer på monterede klinger er ikke omfattet af garantien.

På Sage hjul, beklædning og tasker har du normal reklamationsret i henhold til købeloven. Dette omfatter fabrikations- og materialefejl, der konstateres ved varens normale anvendelse. Reklamationsretten dækker ikke fejl, skader eller slitage direkte eller indirekte opstået som følge af forkert betjening, manglende vedligeholdelse, vold eller uautoriserede indgreb. Reklamation over konstaterede fejl og mangler, sker ved returnering til Fairpoint Outdoors A/S til gennemsyn, reparation eller ombytning.

 

SAGE Service gebyrsatser:


SAGE Repair A - Forbrugerkøb 0 - 6 måneder

 • Såfremt korrekt dokumentation, betragtes dette som garantisag og behandles uden beregning.
 • Fairpoint Outdoors A/S betaler returfragt til butikken.

SAGE Repair B - Forbrugerkøb fra 6 måneder

 • Såfremt korrekt dokumentation, betragtes dette som reklamationssag, vi beregner et
 • servicegebyr ud fra stangens alder. Se venligst vedlagte modeloversigt:
 • Legacy 1981 – 2007 ca. kr. 2.000,-
 • Recent 2008 – 2017 ca. kr 1.250,-
 • Current 2018 - kr ca. 600,-
 • Fairpoint Outdoors A/S betaler returfragt til butikken.

SAGE Repair C - Ikke gyldig dokumentation

 • Ikke gyldig dokumentation *  betragtes dette som en servicesag og Fairpointi beregner et servicegebyr på 1500,-
 • Fairpoint Outdoors A/S betaler returfragt til kunden.


SAGE Repair D – Manglende dele

 • Manglende dele til en SAGE stang betragtes ikke som garantisag og der beregnes et servicegebyr på kr. 2000,- pr del.

 

* Korrekt dokumentation: Varen er købt i Skandinavien (DE, SE, NO, FIN), herefter; korrekt udfyldt garantibevis (firmastempel og dato) og eventuelt købskvittering.


 

Waterworks Lamson livstidsgaranti er gyldig for enhver defekt i materiale eller udførelse for den oprindelige ejer. Denne garanti gælder for hjul og hjuldele, men dækker ikke skader på grund af forkert brug, forkert vedligeholdelse eller modificering. Denne garanti er begrænset til reparation eller udskiftning efter Flyfish Europe’s skøn, og reparationsdele eller farver svarer muligvis ikke til det originale hjul.

Sådan returneres et hjul

Returner hjulet til Korsholm med den originale kvittering. Send hele hjulet (incl spole). Fjern fluelinen, hvis det er muligt. Hvis ikke skal du sørge for at linen er viklet tæt og fastgjort på spolen. FlyFish Europe forsøger at beskytte fluelinen, men er ikke ansvarlig for skader på linen, hvis den ikke fjernes.

 


 

Vision garanti

Vision garanterer, at dit Vision-produkt i tilfælde af brud på grund af en materiale- eller fabrikationsfejl bliver repareret eller udskiftet med den nærmeste aktuelle model i de første 12 måneder fra købsdatoen uden beregning. Denne garanti dækker ikke misbrug, forsømmelse, normalt slid, brand, tyveri, tab eller forsætlig skade. Ethvert krav mod denne garanti skal indeholde et dateret købsbevis. Denne garanti gives ud over dine danske lovbestemte rettigheder.

For at hjælpe Visions servicecenter med at håndtere din reklamation/reparation skal du medsende/medbringe følgende oplysninger: produktets model og Købsdato Vision er ikke i stand til at håndtere returneringer under garantien uden kvittering eller købsbevis.

 

Vision Stænger 5 års ubetinget service

I tilfælde af brud eller anden grund overhovedet, bliver din Vision-stang repareret eller udskiftet med den nærmeste aktuelle model til fast sats i perioden de første 5 år fra købet af stangen. Efter denne femårsperiode vil Vision naturligvis fortsætte med at yde service til alle Vision-kunder med deres service. Efter dette tidspunkt vil gældende gebyrer ophøre og vil følge de faktiske servicepriser fra sag til sag. Se evt. gældende gebyrer her. priserne er i Euro

 

Waders, vadestøvler og andet beklædning

Bemærk venligst, at i henhold til EU’s sundheds- og sikkerhedsbestemmelser er det for medarbejdere ikke tilladt at håndtere beskidt eller vådt tøj eller fodtøj. For at undgå forsinkelser og ekstra omkostninger skal du sørge for, at returnerede produkter er i en ren og tør tilstand.

 


På G. Loomis stænger har du 2 års reklamationsret i henhold til købeloven. Dette dækker fejl og mangler fra fabrikken. Reklamationsretten gælder ikke forvoldte skader og slitage, som er opstået under brug, forkert vedligeholdelse eller forkert opbevaring.

G.Loomis Service

Knækker din stang eller opstår der en skade, kan en ny del tilkøbes for Kr. 650,- (gældende for 2022 og prisreguleres) og såfremt man har en kvittering fra en dansk forhandler. G. Loomis service gælder også efter 2 år. Behandlingstiden er mellem 1-3 uger afhængigt af lagersituationen hos G. Loomis Nordic. Denne service omfatter kun de produkter, der er solgt af G. Loomis Nordic. Har du en G. Loomis stang af ældre dato og med dansk kvittering, er du velkommen til at forhøre dig om mulighederne for reservedele.

 


Einarsson garanti

Alle Einarsson-hjul har en begrænset livsvarig garanti mod konstruktions- og fabrikationsfejl til første ejer. Einarsson vil afgøre, om produktet er dækket af denne garanti på grundet materialedefekter eller udførelse. Garantien dækker ikke normalt slitage, misbrug, forsømmelse, forkert vedligeholdelse eller skader på grund af skødesløs håndtering eller ulykker. For reparationer, der ikke er dækket af garantien, sendes et tilbud til godkendelse, inden reparation udføres. Bemærk, at farverne kan variere mellem originale og reservedele. Hjulets indspinningsretning kan ændres på alle Einarsson-hjul. Garantien er kun gyldig, hvis en autoriseret forhandler ændrer hjulet fra fabriksindstillingerne, eller hvis den udføres på fabrikken.

Sådan returneres et hjul

Returner hjulet til Korsholm med den originale kvittering. Send hele hjulet med spole. Fjern fluelinen, hvis det er muligt. Hvis ikke skal du sørge for at linen er viklet tæt og fastgjort på spolen. Einarsson forsøger at beskytte fluelinen, men er ikke ansvarlig for skader på linen, hvis den ikke fjernes.

   


 

Scott Liftime Warranty. 
Alle stænger registreret inden for 30 dage af købet eller med gyldig kvittering er dækket af ”Scott Life time warranty”. Er stangen under 6 måneder gammel ydes der "totalgaranti" på stangen  og den vil blive repareret uden beregning.

Er stangen over 6 måneder gammel og er uheldet ude, betales et servicegebyr for behandling af reparationen/reklamationen. Alle stænger dækket af denne garanti vil derfor blive repareret mod et håndteringsgebyr på kr. 350,-

Stænger uden garantibevis og videresolgte stænger  
Ikke registrerede stænger, stænger med manglende dokumentation og videresolgte stænger er ikke dækket af garantien og vil blive opkrævet kr. 1450,- i håndteringsgebyr plus følgende tillæg:  
Kr. 130,-  "per guide re-wrap, ferrule re-fit, griprepair or reelseat repair"  
Kr. 650,-  "per tip or midsection replacement"
Kr. 1150,- "per butt section replacement"

Eksempel - ny topdel 1450,- + 650,- = 2100,-

 

 


Garanti på fiskegrej

 

Relaterede artikler